Bemutatkozás

Tisztelt Látogatói!
Kedves Érdeklődő!
Tagtársunk és Leendő Tagtársunk!


A Rakaca-tó Horgász Egyesület képviseletében tisztelettel köszöntöm!
Egyesületünk több, mint negyed évszázada, 29 éve alakult meg 1992. tavaszán! Több mint 29 éve működik és toborozza és összefogja a Rakaca-víztározó horgászait! Az alapítók egyértelmű szándéka volt, hogy az egyesület tagságával, így közösség erejével vigyázzák a víztározó természeti környezetét, tegyenek a horgász és aquakultúra helyi fejlődéséért s nem utolsó sorban a horgászok érdekeinek képviseletéért! A Rakaca-víztározó történetéről részletesen olvashat még oldalunkon, most csak részben érintem annak bemutatását, ez kihagyhatatlan, hiszen az egyesület bemutatása nem tudja nélkülözni magának a tározón kialakulásának történetét! 
A Rakaca-víztározót 1958-ban kezdték el létrehozni azért, hogy az akkor igencsak dübörgő borsodi iparvidék nagy vízigényét kisegítsék! A Rakaca-patak vizét egy 840 méter hosszú völgyzáró gáttal duzzasztották fel! A cél az volt, hogy a közeli Bódva-folyó ingadozó vízhozamát az aszályosabb időszakban a tározó vizével pótolják! A tározó 1962 tavaszára feltöltődött, majd nem telt el sok idő, hogy a megye birtokba vegye, mint a sportolás és kikapcsolódás potenciális központjaként! 
A horgászat szinte adta magát, ahogyan az első gazdálkodó szervezet elkezdte megalapozni a tározó törzsállományát! A Rakaca-tó Horgász Egyesület megalakulásától fogva szerette volna saját kezelésbe tudni a vizet, hiszen a tározó meghatározó hányada az egyesület tagságából került ki! Bár kísérlet volt a halászati hasznosítás megszerzésére, az nem sikerült! A kezelési szándék mellett itt volt az éppen olyan fontos közösségápolás, a természet -és vízvédelem, a horgász versenysport életben tartása, a horgász utánpótlás nevelés! Napjainkra is ezek maradtak egyesület legfontosabb feladatai! 
Az egyesület szervezeti felépítése az utóbbi 29 évben alig változott, a szerepeket, tisztségeket betöltők személye persze igen! Az egyesület több mint 400 tagot számlál, jogi képviseletét egy személyben az egyesület elnöke látja el, kinek munkáját az egyesület titkára segíti! Az egyesület pénzügyi fegyelmére a gazdálkodási felelős ügyel! A pénztárkezelés mellett Ő egy személyben vezeti az egyesület tagszolgálati irodáját és forgalmazza horgászjegyeket, kiállítja és érvényesíti a horgászokmányokat! Az egyesület feladatait un. funkciós csoportok, bizottságok határozzák meg, tervezik és valósítják meg. Az egyesület tagjainak nem csak jogai, de kötelességeik is vannak! Be kell tartaniuk bizonyos szabályokat, etikai normákat. Aki vét ezek ellen, azt felelősségre az egyesület Fegyelmi Bizottsága vonja. Az egyesület törvényeknek alárendelt és szabályos működését megint csak egy bizottság vigyázza, ez a Felügyelő Bizottság! Funkciókat és feladatokat nem csak bizottságok, hanem az egyesület taglétszámától függően egy-egy személy is vállalhat! Ma közel 400 000 igazolt horgász van hazánkban, hogy ez így is maradjon s vele a versenysport is keresett elfoglaltság legyen szükség van arra, hogy a horgászatot megismertessük a gyerekekkel, felnőttekkel, valamint arra hogy versenyek szervezésével a sportági szemlélet is erősödjön! Ezekért felelős az egyesület Ifjúsági-és Versenysport Bizottsága! Az előbb sorolt tisztségek alkotják a vezetőséget, akik társadalmi munkában, önkéntesen vállalják a szervezet fennmaradását biztosító szükségek elvégzését! Ám nem a vezetőség dönthet mindenben! Az egyesület legfőbb döntéshozó szerve a tagság Közgyűlése! Az egyesület közgyűlésén a törvényi előírásoknak megfelelően előadják a vezetőség eddigi elvégzett munkáját és jövőbeli terveit! Itt születik döntés arról ki és  milyen feladatot lásson el, de egyszeriben kifejezve, az egyesület egészére kiterjedő döntések születnek itt! Az éves munkarend, a versenyek megszervezéséhez nélkülözhetetlenek további aktívák, az egyesület tagságának egy aktív csoportja, akik segítik a rendezvények lebonyolítását! 
Az egyesület életében 2015-ben következett be egy komplex személyügyi változás! Az addigi vezetés szinte egésze köszönt le tisztségéről, hiszen már hosszú éveken át végezték munkájukat, becsülettel, tisztességgel. Az új vezető tisztségviselők, az új elnökség  egy más szemleletben folytatta az egyesület vezetését! Ennek egyik gyakorlati megvalósulása ez a weboldal, amelyen most Ön, kedves látogató soraimat olvassa! 
A horgászok egyesületekbe, az egyesületek területi vagy megyei szövetségekbe, a megyei szövetségek pedig országos szövetségbe tömörülnek (MOHOSZ). Egyesületünk a Horgász Egyesültek Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szövetségének (HEBOSZ) tagegyesülete! A víztározó halászati hasznosítója egykor az Észak-Magyarországi Horgász Egyesület volt, majd azt a MOHOSZ BAZ megyei Intézőbizottsága követte! Ebből az intézőbizottságból alakult 1993-ban a mai HEBOSZ, ami jelenleg is víztározó halászati hasznosítója! 
Egy közel 200 hektáros vízterületről beszélünk, amelynél állandóan küzdeni kell a feltöltődés okozta eutrofizációval, karban kell tartani egy 13 km hosszú partszakaszt, több mint 1500 horgász igényeit kell kiszolgálni, amelyek igények mára igencsak széleskörűek! A horgászok megszokták és megszerették a kisebb  tavakon tapasztalt halbőséget, a parkosított környezetet! Nehéz egy ekkora tározó tekintetében lépést tartani, nem beszélve eddig a legnagyobb problémáról az emberi butaságról és maradiságról, melynek nyomait az eldobált szemétben a szabálysértő magatartásban látjuk visszaköszönni. A rabsicok, húshorgászok, megélhetési horgászok egy országosan létező magatartási probléma! A környezetszennyezés ugyancsak az. 
Amennyiben szereti az igényesen megszervezett, színvonalas horgászversenyeket, szeretne egy aktív horgászközösség részévé válni várjuk Önt tagjaink sorába! Nem csak kezdőknek, de a profiknak is ajánljuk népszerű versenyeinket! Egyesületünk maximálisan kiáll a horgász-utánpótlásért, népszerűsítjük a horgászatot és a már tagjaink közt tudott fiatalakat a lehető legtöbb módon segítjük! Ezeket a tehetséges fiatalokat szedi csokorba a RATOHE Ifjúsági Kör! A természet és a vízi élővilág védelme az egyik legfontosabb feladatunk évek óta! Ennek eredménye a vízparton is érezhető már!
A mindennapok persze itt nem sorolt problémák és feladatok sorából áll még! Legfontosabb az, hogy tagjaink problémáit meghallgassuk, segítsünk, örömeikben osztozzunk, hogy eredményesebben és elégedettebb horgászok legyenek, a gyermekektől az idősekig! 

Kérem ne álljon itt meg! Egyesületünk története itt nem ért véget! Ismerje meg az országban egyedálló Team Rakaca Mozgalmat, amely 2014-ben az Év Közösségi Kezdeményezése Országos Közönség Díjat nyerte meg! Ismerje meg jobban a víztározó történetét, jöjjön el hozzánk, hagyja, hogy elvarázsolja az Aggteleki Nemzeti Park és a Cserehát ölelésében fekvő csodálatos  természeti-ésvízi világ! Mi itt vagyunk, forduljon hozzánk bizalommal!

Horgásztársi Üdvözlettel:
 

Vaskó Gergely elnök
Rakaca-Tó Horgász Egyesület