Horgászrend

FRISSÍTVE: 2020.01.29.
Az információk forrása - a Rakaca-víztározó halászati hasznosítója - a Horgász Egyesületek BAZ Megyei Szövetsége
RAKACA-TÓ, RAKACA-PATAK ÁLTALÁNOS HORGÁSZREND 2020 | 


A Rakacai víztározón és a Rakaca patakon a halgazdálkodásra jogosult a Horgász Egyesületek BAZ. Megyei Szövetsége (HEBOSZ) 3529 Miskolc, Mikszáth K. u. 2.sz.

 A Rakacai víztározón és a Rakaca patakon horgászoknak a jogszabályokon túl a helyi viszonyokhoz igazodó, néhány kérdésben a hatályos jogszabályoknál szigorúbb, a helyi Horgászrend előírásait is meg kell ismerniük és be kell tartaniuk. A szabályok ismeretének hiánya nem mentesít a következmények alól.

Horgászrendünk a horgászat igazi célját igyekszik segíteni: a sportszerű halfogást, a kifogott hallal való kíméletes bánásmódot, a szabadidő kulturált eltöltését, az egészséges kikapcsolódást.

 

A kirívó vagy ismétlődő szabályszegés esetén a szabályszegő horgász a Rakacai tavon és a Rakaca patakon való horgászathoz szükséges területi jegy váltásától hosszabb időtartamra is eltiltható. Az eltiltásról a HEBOSZ elnöksége mellet működő bizottság dönt. Eltiltás esetén, az eltiltás lejárása után a horgász kizárólag a HEBOSZ székhelyén kaphat újra területi jegyet. A szabályszegésekről és az elkövetésük esetén kiróható szankciókról Szövetségünk honlapján tájékozódhat.

 

Horgászni csak érvényes személyi azonosító, horgászkártyával, államijeggyel és területi engedéllyel együtt lehet!

A jogszabályokban és a MOHOSZ Országos Horgászrendben foglalt általános és etikai szabályok és korlátozások érvényesek az alábbi eltérésekkel!

Gépjárművel közlekedni, parkolni csak a táblával nem tiltott területen engedélyezett!

A behordás tiltott módszernek minősül! Ami szabálysértési eljárást von maga után!

A napi jegy 24-órás horgászatra jogosít, a horgászat megkezdésének bejegyzett időpontjától számított 24.00 óráig (pl kezdés 08.00 vége következő nap 08.00 óráig). A napi jegy birtokosa az 1 napra engedélyezett megtartható hal mennyiséget tarthatja meg akkor is, ha napforduló történik a horgászat időtartama alatt!

Téli horgászrend: Horgászni November 01-től - Március 31-ig 06:00-18:00 óráig lehet. A téli horgászrend érvényességi ideje alatt a napijegy a horgász által meghatározott napon 06 h-tól 18 h-ig érvényes. Ezen időszakon kívül, horgászkészséggel a vízparton tartózkodni tilos!

Éjszakai horgászat Április 01-től - Október 31-ig engedélyezett.

 Megtartható napi mennyiség a méretkorlátozással védett halfajokból összesen 3db, amiből 2 db tartozhat azonos fajhoz, az “egyéb” kifogható hal mennyisége 5kg/nap.

Megtartható éves mennyiség a méretkorlátozással védett halfajokból összesen: 50db/év/ területi jegy.

Megtartani kívánt halak felső, egyedi súlyhatárai.

Elvihető:

Ponty: maximum 55cm-6kg/egyedig,

Süllő: maximum 70cm-4kg/egyedig,

Csuka: maximum 75cm-5kg/egyedig.

Gyermek horgász érvényes állami és területi engedéllyel, 1 úszós horgászkészséggel, törvényes képviselő,vagy meghatalmazott személy jelenlétében horgászhat!

Táblával, illetve bójával megjelölt “kíméleti terület”-en horgászni, közlekedni és tartózkodni TILOS! Kivéve belépési engedéllyel rendelkezők és az arra jogosultak!

Mindenfajta szemetelés TILOS! A szemetelés szabálysértési eljárást és a területi engedély bevonását eredményezi!

Szemetes horgászhelyen horgászni TILOS! A horgászhelyen talált szemetet, hulladékot a horgász köteles a horgászat megkezdése előtt összegyűjteni, valamint a horgászat közben keletkező hulladékkal együtt a horgászat befejeztével magával vinni.

Foglalt hely létesítése TILOS!

Az etetés jelzésére használt bójákat, jelöléseket és a csónak kikötésére használt eszközöket a vízből a horgászat befejeztével el kell távolítani.

10 napnál hosszabb ideig tartó, folyamatos táborozás TILOS ! 10 nap után a sátor és táborhely lebontása kötelező! A tábor helyén semmilyen hulladék, szemét nem maradhat!

A halászati őr a felállított sátor, tábor lebontására, a leállított lakókocsi elvontatására adhat utasítást . Felszólítás után azonnal meg kell kezdeni a táborhely felszámolását!

A horgász köteles magánál tartani halmérleget, mérőszalagot, golyóstollat és szemeteszsákot melyek meglétét a halászati őr ellenőrizheti.

Felügyelet nélkül hagyott halfogásra alkalmas horgászkészségek tulajdonosától a területi engedély azonnal bevonásra kerül, és a tulajdonos ellen halvédelmi szabálysértési eljárás indul! Az eszközök átvételi elismervény ellenében elvételre kerülnek.

Halradar használata november 01-től február 28 ig TILOS!

A súlyhatár feletti, nem elvihető kategóriába tartozó halakat a nap bármelyik időszakában “betárolni” TILOS ! Azokat, mérlegelés, és fényképezés után azonnal kíméletesen vissza kell engedi a vízbe!

A horgász a kifogott halakkal kíméletesen köteles bánni, azok megjelölése, csonkítása TILOS! A horgász gondatlanságából adódó halpusztulás esetén a vízterület kezelője kártérítési igénnyel élhet az elpusztult hal értékében!

A területi engedély megváltásakor a horgász a Horgászrend szabályait tudomásul veszi,azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el! Egyben hozzájárul ahhoz,hogy a horgászrend megsértése esetén róla fénykép,vagy videó felvétel készülhessen!

A képek és felvételek kezelése a hatályos rendelkezések alapján történik!

Csónak használatának rendje

 

1. Csónakból horgászni csak rögzített módon, és csak saját felelősségre lehet!

 

  1. Csónak használata regisztrációhoz van kötve! A regisztrációt a tavon szolgálatot tévő halászati őrök végzik, akik a regisztrált csónakot azonosítóval látják el!

 

  1. Csónak használata csak a törvényben rögzített kötelező felszerelésssel lehet!

  2. A Rakacai tó, északi oldalán a gát után következő egyenes szakaszon a csónakok kikötése, csak a horgászat idejére engedélyezett. A horgászat befejezését követően a csónak kikötése tárolása - ezen a partszakaszon -  TILOS. A tiltás ellenére ott tárolt, otthagyott csónak egy később meghatározott helyre elszállításra kerül. Az elszállítás alatt keletkező esetleges károkért a Szövetség nem vállal felelősséget

 

5. A Rakaca-tavon robbanó motoros csónakkal közlekedni csak a Halászati őrök és a

rendészeti feladatokat ellátó személyek részére engedélyezett! .

 

6. Csónakkal való közlekedés a parttól számított 50 méteres sávon kívül engedélyezett.

 

7. Csónakból történő horgászat,04:00-23:00 óráig engedélyezett. 23 és 04 óra között a vízen tartózkodni tilos!

 

8. Sötétedéskor a csónakot jól látható módon ki kell világítani

 

9. Csónakból történő pergetés Május 1-December 31 között engedélyezett!

 

10. Csónakos horgászat közben más horgászok zavarása TILOS!

 

11. Etetés helyszínét ,szabályosan megjelölt,területet 20 méteres körzetben megközelíteni, illetve a területre “ráhorgászni” TILOS!