Hírek

ÍGY MÓDOSULT A HALGAZDÁLKODÁSI ÉS HALVÉDELMI BÍRSÁGRÓL SZÓLÓ RENDELET!

Általános 2020.10.01  04:10 1527 Megtekintés 0 Hozzászólás

Alant olvashatóak a módosulásokat a teljesség igénye nélkül sorolja, főként azokat amelyek a mindennapokban érinthetik a horgásztársakat.


A halgazdálkodási és halvédelmi bírságról szóló rendelet 4. paragrafusának "q" pontja helyébe más rendelkezés lépett, tovább két új ponttal egy "r" és egy "s" ponttal egészült ki. A vízparti horgásznak talán az "r" pont az amit ki kívánnánk jobban emelni. 

idézve a Magyar Közlönyből:
"q) a nem nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen őshonos hal kifogása esetén: 10 000–100 000 forint,

r) a  halfogásra alkalmas horgászkészség halfogási célú használata során folyamatos felügyelet nélkül hagyása esetén: 10 000–30 000 forint,

s) a Hhvtv. 46. § (4) bekezdésében nem szereplő egyéb, a Hhvtv. 46. § (1) bekezdése szerinti tiltott fogási eszköz vagy mód alkalmazása esetén: 10 000–100 000 forint."

A "folyamatos felügyelet nélkül hagyás"-nak utána jártunk. Mennyi idő után, milyen eltávolodás után értendő felügyelet nélkül hagyottnak. Kielégítő válaszban azt kaptuk, hogy a gyakorlatban ez 5-10 percet jelent. Tehát humorizáló írásokban olvashatóakkal ellentétben elvégezhetjük szükségünket, ami bőven belefér 10 percbe. Persze, mindig adódnak szélsőséges esetek, amikor egy illemhely nagyobb távolságra található, s már csak az oda-vissza út is beletelik tíz percbe, de érhet minket útközben bármi, amire nem számítottunk. Itt valószínű a helyileg illetékes halőrnek van joga és lehetősége mérlegelni, de ha tudjuk, hogy tovább fogunk a botoktól távol időzni, tekerjük ki készségeinket.  Nem ennyire sarkosan tekintve erre pontra nyilvánvaló, hogy mire szeretne szabályt hozni, ugyanis ha valaki beveti eszközeit és elszalad például fél órára a közeli boltba, az már bőven kielégíti a folyamatos felügyelet nélkül hagyás fogalmát. 


Módosult az 5. paragrafus, az előző szövegezés helyébe az alábbi lépett:
idézve a Magyar Közlönyből:

„5.  § A  nem fogható őshonos hal jogosulatlan kifogását megvalósító személlyel szemben kiszabható halvédelmi bírság mértéke megegyezik a  halgazdálkodás és a  halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló rendeletben megállapított, az  őshonos halfajokra vonatkozó halgazdálkodási értékkel. Amennyiben a  halvédelmi bírság mértéke az  egyedenként számított és összesített érték alapján nem éri el a  15 000 forintot, akkor a  bírság mértékét 15 000 forintban kell megállapítani. A  bírság nem haladhatja meg a  Hhvtv. 67.  § (3)  bekezdése szerinti legmagasabb összeget.”

Ez úgy vélem érthető, annyival segíteném az olvasót, hogy a paragrafus végén említett  Hhvtv. 67 paragrafus (3) bekezdése szerinti legmagasabb összeg ötszázezer forint. 


Módosult az 12. paragrafus (1) bekezdése, az előző szövegezés helyébe az alábbi lépett:
idézve a Magyar Közlönyből:

"
(1) Méret- vagy mennyiségi korlátozással vagy tilalmi idővel védett hal jogosulatlan kifogását megvalósító személyre kiszabható halvédelmi bírság mértéke megegyezik a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló rendeletben megállapított, az  őshonos halfajokra vonatkozó halgazdálkodási értékkel. Amennyiben a  halvédelmi bírság mértéke az  egyedenként számított és összesített érték alapján nem éri el a 20 000 forintot, akkor a bírság mértékét 20 000 forintban kell megállapítani. A bírság összege nem haladhatja meg a Hhvtv. 67. § (3) bekezdése szerinti legmagasabb összeget."


Módosult a  Korm. rendelet 3. alcím,e helyébe a következő alcím lép:
idézve a Magyar Közlönyből:


„3. Az eltiltás
15. § (1) Az állami horgászjegy, turista állami horgászjegy, állami halászjegy váltásától, illetve a halászati engedély kérelmezésétől való eltiltás (a továbbiakban együtt: eltiltás) időtartama:

a) az 1. § (2) bekezdésében, a 3. § a) pontjában, a 4. § k) és r) pontjában meghatározott esetekben: 3–6 hónap, b) az 1.  § (1)  bekezdésében, a  3.  §

b)  pontjában, a  4.  § q)  pontjában, a  12.  § (2)  bekezdésében meghatározott esetekben: 3–12 hónap,

c) a 4. § s) pontjában, a 6. § (1) bekezdésében meghatározott esetekben: 3–18 hónap,

d) a 9. § c) pontjában meghatározott esetekben: 6 hónap,

e) a 3. § c) pontjában, a 4. § l) és n) pontjában, a 6. § (3) bekezdésében meghatározott esetekben: 6–18 hónap,

f) a 9. § b) pontjában meghatározott esetben: 12 hónap,

g) a 9.§ a) pontjában meghatározott esetben: 18 hónap,

h) a 4. § o) pontjában meghatározott esetben: 1–2 év,

i) a 2. §-ban, a 4. § d)–g), i), m) és p) pontjában, a 6. § (2) bekezdésében, a 10. §-ban meghatározott esetekben: 1–3 év,

j) a 4. § h) és j) pontjában meghatározott esetekben: 2–3 év, továbbá

k) a 4. § a)–c) pontjában meghatározott esetekben: 3 év.

(2) Az  5.  §-ban, a  11.  §-ban, a  12.  § (1)  bekezdésében, valamint a  13.  §-ban meghatározottak esetében a  halgazdálkodási hatóság az  eltiltás időtartamát a  Hhvtv. 43.  § (3)  bekezdésében foglaltak figyelembevételével, különösen a  kiszabott halvédelmi bírság mértékéhez arányosítva 3 hónap és 3 év közötti időtartamban állapítja meg.

(3) Az eltiltás időtartama a 7. §-ban meghatározottak teljesülésekor a) horgászkészség esetén:

aa) az 1. § (1) bekezdésében meghatározott bírságtétel megállapításakor 3–12 hónap,

ab) az 1. § (2) bekezdésében meghatározott bírságtétel megállapításakor 3–6 hónap,

b) halászeszköz esetén: 1–3 év.


További változtatások:
idézve a Magyar Közlönyből:

"(1) A Korm. rendelet 6. § (3) bekezdésében az „50 000–100 000 forint” szövegrész helyébe a „30 000–100 000 forint”szöveg lép.

(2) A Korm. rendelet 8.  §-ában a „halvédelmi bírság” szövegrész helyébe a „halvédelmi bírság és az  ahhoz rendelhető eltiltás” szöveg lép."