Hírek

RAKACA-TÓ HE KÖZGYŰLÉS ÉS TISZTÚJÍTÁS 2015-2019

Egyesület 2020.09.23  11:37 1383 Megtekintés 0 Hozzászólás

A Közgyűlés kezdete

A közgyűlésre invitáló meghívóban április 18. szombat reggel 09:00 óra szerepelt, helyszíne pedig a Szalonnai Többcélú Általános Iskola egyik nagyterme volt. Pontban kilenc órakor el is kezdődött a közgyűlés Porcs János, az egyesületi elnökének (továbbiakban: elnök) felszólalásával. Az aláírt jelenléti ívekből megállapítható volt a létszám, ami idén sem haladta meg az össz. taglétszám felét +1 főt. Az elnök bezárta a közgyűlést, mivel az határozatképtelen s fél óra múlva hívta újra össze az eredeti napirendi pontokkal. Fél óra elteltével a közgyűlés határozatképes volt a jelen taglétszámmal.

A Napirend

Az elnök megkérte a közgyűlést döntsenek kézfeltartással arról, hogy milyen formában történjen a szavazás. A tagok egyöntetűen a nyílt szavazásra voksoltak. A jegyzőkönyv vezetésével Pálinkás Róbert lett megbízva, Oláh István és Tyukodi Dénes pedig a hitelesítéssel, amelyet a közgyűlés külön-külön elfogadott!

A közgyűlés napirendje, ea.: Porcs János, elnök

 1. A Rakaca-tó HE 2014. évi  elnöki beszámoló
  - az elmúlt év, és az elmúlt 5 év gazdálkodási nehézségei – ebből az utolsó 2 év feszes költségvetés
  - 2015 évre jött egyenesbe az egyesület költségvetése
  - Taglétszám ingadozás
  - sikeres 2014. évi egyesületi horgászverseny

   
 2. Gazdasági beszámoló a 2014. évi költségvetésről és a tervezett 2015. évi költségvetést ismertetése. ea.: Sipos Józsefné, gazdasági felelős
  - Felhívta a fogási napló leadási fegyelemre, sajnos sok hiányosan, nem megfelelően van kitöltve
  - Ügyfélfogadási időt nem tartják be a horgászok, bár telefonon történő előzetes egyeztetés alapján ügyfélfogadási időn kívül is fogadja a horgászokat az iroda.
  - Napijegykiadás csak Egyesületi tagok részére
  - Tiszteletjegy kiadásának a megoldása
  - Az egyesület gazdálkodása

   
 3. Felügyelőbizottsági beszámoló
  ea.: Fallus István, bizottsági elnök

  - Az ellenőrzések során a pénzügyi fegyelemben hiányosságot nem tapasztalt, a kiadások és bevételek bizonylatozása rendben történt.

   
 4. Fegyelmi bizottsági beszámoló
  ea: Medve János igazolt távollétében: Porcs János elnök
  - Az egyesület fegyelmi helyzete az elmúlt évekhez képest nem változott, nem volt érdemi döntés az elmúlt év során.

   
 5. Az új vezetőségi tagok megválasztása
  Lejárt a vezetőség mandátuma 2015. évben ezért új vezetőség megválasztásra került sor (ea: Keresztesi Béla)

  Keresztesi Béla, a jelölő bizottság elnöke ismertette a jelöltek névsorát, kérdést intézett a megjelentekhez, hogy van-e aki jelölne valakit, vagy önmagát posztra. Nem volt ilyen.

   

  Elnök jelölt: Vaskó Gergely
  Titkár jelölt: Pálinkás Róbert

  Gazdasági felelős jelölt: Sípos Józsefné

  Horgászmester jelölt: Tyukodi Dénes
  Ifjúsági - és sportfelelős jelölt: Vaskó Erik Dávid

  Felügyelőbizottsági elnök jelölt: Szaniszló Attila
  Felügyelőbizottsági tagjelölt: Oláh Csaba
  Felügyelőbizottsági tagjelölt: ifj. Bede József

  Fegyelmi bizottsági elnökjelölt: Korpás Attila
  Fegyelmi bizottsági tagjelölt: Keresztesi Béla
  Fegyelmi bizottsági tagjelölt: Fülöp Norbert

  A jelöltek ezután külön-külön elfogadásra kerültek.
 6. Egyéb észrevételek felvetések, kérdések a BAZ-Megyei Horgász Egyesületek Szövetség képviselője dr. Kovács Zoltán felé.


dr. Kovács Zoltán köszöntötte a megválasztott új vezetőséget, és méltatta a régi vezetőség munkáját. Továbbiakban elmondta, hogy az elmúlt időszakban több kritika érte a szövetséget, s ezt a szövetség is belátja, hogy vannak pontok, amiben jogos a kifogás. A jövőben dolgoznak a hibák kijavításán. Jelenleg a szövetség ügyvezetői posztjára a pályáztatás lezárult 2015. március 31-el.
A Rakaca víztározóba  a halgazdálkodási tervbe vállalt 75q ponty helyett 120 q pontyot telepítettek.

Felhívta a figyelmet a jövőbeni alapszabály módosításra, mivel meg kell felelni az új Civil törvénynek és a PTK-nak.  Jogi segítséget nyújt a szövetség az alapszabály módosításában. Horgászfegyelem kell a Rakacai víztározón, fokozott ellenőrzés a rendőrség bevonásával.

2017. március 31-én lejár a szövetség haszonbérleti szerződése a Rakacai víztározóra. A szövetség újra pályázik a halászati haszonbérletért! A szövetség erősíteni akarja a kapcsolatot az ÉMHE-el, a megyei érdekérvényesítés erősítése végett.

Fülöp Norbert szólalt fel: lehetséges e társadalmi halőri brigád létrehozása a Rakacai víztározón?
dr. Kovács Zoltán: teljes mértékben támogatja a szövetség, de az új ügyvezető megválasztása után térjünk vissza rá, mivel Ő tud érdemben dönteni. Köszönöm.

További kérdések nem merültek fel.

Az újonnan megszavazott elnök Vaskó Gergely kért szót.

Köszöntötte a közgyűlés valamennyi résztvevőjét. Méltatta a leköszönő vezetés áldozatkész munkáját. Megköszönte a megújuló tisztségviselők tisztség elfogadását. Ismertette a jövőbeli terveket, programokat (pályázatok benyújtása, több közösségi program, bálok, versenyek, kirándulások, ifjúsági táborok). Kiemelten fontosnak tartja a horgászokkal való jobb kommunikáció erősítését minden csatornán! A jövőben is a legfőbb szempont a Rakaca-tó HE tagjainak érdekképviselete. Az új elnök biztosította a közgyűlést, hogy a Team Rakaca civil csoport minden kiépített kapcsolatrendszerét élvezni fogja az egyesület, a Rakaca Team az egyesület támogatására felajánl az egyesület részére egy információ weboldal létrehozását!  Felhívta a horgászok figyelmét arra, hogy jelen törvénybeli módosulások nem csak a egyesületekre, horgász szervezetekre, hanem rájuk is kihatnak, ám megérti, hogy a jog nyelvezete nem mindenkinek értelmezhető. A következő időszakban érthetőbben teszi közzé a vezetőség, a horgászokat érintő változásokat. Minden másról egy nyílt levélben kíván beszélni, ami elérhető lesz az egyesület információs falán, Szalonnán és az egyesület már készülő új webes felületén! Beszédében biztosította a horgásztársakat, hogy az egyesület vezetését legjobb tudása szerint, a horgászsport s a rakacai- tavi horgászközösség érdekeit szem előtt tartva fogja ellátni.

A leköszönő elnök megköszönte a közgyűlésen résztvevő tagok közreműködését, hozzászólásait, ezek után a közgyűlést berekesztette.