Hírek

RAKACA-TÓ HORGÁSZREND ÉS JEGYÁRAK 2016

Általános 2016.02.03  11:52 6644 Megtekintés

RAKACA-TÓ ÁLTALÁNOS HORGÁSZREND


1. Horgászni csak érvényes horgászigazolvánnyal, állami jeggyel és területi engedéllyel együtt lehet!

2. A jogszabályokban és az Országos Horgászrendben foglalt általános és etikai szabályok és korlátozások érvényesek az alábbi eltérésekkel!

3. Általános területi engedély behordásos horgászmódszer használatára nem jogosít fel! Kiegészítő jegy vásárlására van lehetőség!

4. A napi jegy 24-órás horgászatra jogosít fel a horgász által megjelölt időponttól! A napi jegy birtokosa az 1 napra engedélyezett megtartható hal mennyiséget tarthatja meg akkor is ha napforduló történik a horgászat időtartama alatt!

5. A téli horgászrend érvényességi ideje alatt a napijegy a horgász által meghatározott napon 06 h-tól 18 h-ig érvényes.

6. Megtartható napi mennyiség a méretkorlátozással védett halfajokból összesen 3db, amiből 2 db tartozhat azonos fajhoz, az “egyéb” kifogható hal mennyisége 5kg/nap.

7. Megtartható éves mennyiség a méretkorlátozással védett halfajokból összesen: 50db/év/ területi jegy.

8. Az éves mennyiség elvitele esetén a területi engedély érvénytelennek minősül! Ezen felüli mennyiség megtartásához a horgász az adott évben +1 új területi engedély vásárlására jogosult.

9. Megtartani kívánt halak felső, egyedi súlyhatárai. Elvihető:

Ponty: maximum 6kg/egyedig,
Süllő: maximum 4kg/egyedig,
Csuka: maximum 5kg/egyedig.

10. Gyermek horgász érvényes állami és területi engedéllyel, 1 úszós horgászkészséggel horgászhat.

11. Éjszakai horgászat Április 01-től - Október 31-ig engedélyezett.

12. Téli horgászrend: Horgászni November 01-től - Március 31-ig 06:00-18:00 óra között engedélyezett! Ezen időszakon kívül , horgászkészséggel a vízparton tartózkodni tilos.

12. Táblával, illetve bójával megjelölt “kíméleti terület”-en horgászni, közlekedni és tartózkodni TILOS! Kivéve belépési engedéllyel rendelkezők és az arra jogosultak!

13. Mindenfajta szemetelés TILOS! A szemetelés szabálysértési eljárást és a területi engedély bevonását eredményezi!

14. Szemetes horgászhelyen horgászni TILOS! A horgászhelyen talált szemetet, hulladékot a horgász köteles a horgászat megkezdése előtt összegyűjteni, valamint a horgászat közben keletkező hulladékkal együtt a horgászat befejeztével magával vinni,vagy ha erre van lehetőség a kihelyezett hulladékgyűjtőkben elhelyezni. Szemetes horgászhelyen való horgászat szabálysértési eljárást és a területi engedély bevonását eredményezi!

15. Foglalt hely létesítése TILOS!

16. Az etetés jelzésére használt bójákat, jelöléseket és a csónak kikötésére használt eszközöket a vízből a horgászat befejeztével el kell távolítani.

17. 10 napnál hosszabb ideig tartó, folyamatos táborozás TILOS !

18. A halászati őr a felállított sátor, tábor lebontására, a leállított lakókocsi elvontatására adhat utasítást . Felszólítás után azonnal meg kell kezdeni a táborhely felszámolását!

19. A horgász köteles magánál tartani halmérleget, mérőszalagot, golyóstollat és szemeteszsákot melyek meglétét a halászati őr ellenőrizheti.

20. Felügyelet nélkül hagyott halfogásra alkalmas horgászkészségek tulajdonosától a területi engedély azonnal bevonásra kerül,és a tulajdonos ellen halvédelmi szabálysértési eljárás indul! Az eszközök átvételi elismervény ellenében elvételre kerülnek.

21. A súlyhatár feletti,nem elvihető kategóriába tartozó halakat a nap bármelyik időszakában “betárolni” TILOS ! Azokat, mérlegelés, és fényképezés után azonnal kíméletesen vissza kell engedi a vízbe!

22. A horgász a kifogott halakkal kíméletesen köteles bánni, azok megjelölése, csonkítása TILOS! A horgász gondatlanságából adódó halpusztulás esetén a vízterület kezelője kártérítési igénnyel élhet az elpusztult hal értékében!

23. A halgazdálkodási jog tulajdonosa a vétkes horgászokat a halvédelmi szabálysértési eltiltás mellett a tavon történő horgászattól is eltilthatja, amiről a Horgász Szövetség fegyelmi bizottsága dönt. Az eltiltási idő megszegése az eltiltási idő további meghosszabbítását vonja maga után.

24. A területi engedély megváltásakor a horgász a Horgászrend szabályait tudomásul veszi,azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el! Egyben hozzájárul ahhoz,hogy a horgászrend megsértése esetén róla fénykép,vagy videó felvétel készülhessen!

25. A képek és felvételek kezelése a hatályos rendelkezések alapján történik!

CSÓNAKHASZNÁLAT RENDJE


1. Csónakból horgászni csak saját felelősségre lehet!

2. Csónak használata regisztrációhoz van kötve! Ennek határideje a meglévő csónakokra 2016 május 31, az új csónakoké folyamatos. A regisztrációt a tavon szolgálatot tévő halászati őrök végzik, akik a regisztrált csónakot azonosítóval látják el!

3. A Rakaca-tavon robbanó motoros csónakkal közlekedni csak a Halászati őrök és a rendészeti feladatokat ellátó személyek részére engedélyezett! .

5. Csónakkal való közlekedés a parttól számított 50 méteres sávon kívül engedélyezett.

6. Csónakból történő horgászat,04:00-23:00 óráig engedélyezett. 23 és 04 óra között a vízen tartózkodni tilos!

7. Sötétedéskor a csónakot jól látható módon ki kell világítani

8. Csónakból történő pergetés Június 16- Október 31 között engedélyezett!

10. Csónakos horgászat közben más horgászok zavarása TILOS!

11. Behordásos horgászatra kijelölt területen, a bójával, előírásos módon megjelölt,területet 20 méteres körzetben megközelíteni, illetve a területre “ráhorgászni” TILOS!
 

RAKACA-TÓ BEHORDÁSOS HORGÁSZREND


1. Behordásos módszer elve: Behúzásnak, behordásnak minősül az a horgászmódszer, amelynek során a horgász a szereléket eszköz használatával (pl. csónak, etetőhajó, egyéb megengedett jármű), vagy dobás mellőzésével a vízben begyalogolva, beúszva juttatja el a horgászhelyre, úgy hogy ezt követően a parton vagy a parttal összeköttetésben lévő stégen vár kapásra. Nem tekintendő behúzásnak, behordásnak a vízben történő begyalogolással, majd dobással bejuttatott végszerelékkel való horgászat.

2. A Rakaca-tavon csak a kijelölt horgászhelyeken lehet a behordásos területi engedéllyel ezt a horgászmódszert alkalmazni! A terület megtekinthető a halőri háznál,a tó körül kihelyezett hirdetőtáblákon, illetve a Horgász Szövetség honlapján !

3. A horgász 2 bottal, botonként egy darab, egy ágú horoggal horgászhat. A hajszálelőkés, élettelen csali felkínálása az irányelv.

4. Békés halra történő horgászat esetén fonott zsinór használata tilos! Fonott (kagylóálló) előtétzsinór maximálisan 20 méteres hosszúságban használható. Leadcore (ólombetétes kagylóálló zsinór) maximum 1 méteres hosszúságban használható!

5. A felszerelések a partvonalra merőlegesen vethetők be, oldalra eltérni csak a kijelölt horgászhely által határolt területen belül, a többi horgász zavarása nélkül lehet.

6. Horgászonként 1 db dőlőbója használható, amelyen fel kell tüntetni a állami horgászjegy számát, valamint, amelyet napnyugtától napkeltéig ki kell világítani! A horgászat befejeztével a dőlőbólyát el kell távolítani.

7. A felszerelés bejuttatásának maximális távolsága a partvonalától mért 200 méter.

8. Behúzós horgászat esetén őrzött, felügyelt felszerelésnek minősül – amennyiben a horgász olyan kapásjelző rendszerrel rendelkezik, amely hangosan jelzi a kapást – a következő esetekben is

- a horgász a felszerelésének 20 méteres körzetében tartózkodik
- a kijelölt horgászhelyen a horgász a vízen tartózkodik, amelynek célja a hal fárasztása, visszaengedése, horgászhely etetése, végszerelék bejuttatása.

9. Pontymatrac használata kötelező !

10. Nagyméretű merítőháló használata kötelező ! (min 90x90)


KÍMÉLETI TERÜLETEK ÉS MINŐSÍTETT PARTSZAKASZOK TÉRKÉPE

 

HORGÁSZJEGY ÁRTÁBLA
MEGNEVEZÉS MOHOSZ TAGOKNAK MOHOSZ TAGSÁG NÉLKÜL
Általános felnőtt éves 24200 Ft 28700 ft
Általános felnőtt napi (24 órás) 2700 Ft 3200 Ft
Általános felnőtt (3 napos) 5400 Ft 6400 Ft
Általános felnőtt éves (7 napos) 13500 Ft 16000 Ft
Általános ifjúsági éves 12100 Ft 14350 Ft
Általános ifjúsági napi (24 órás) 1400 Ft 1600 Ft
 
BEHORDÁSOS KIEGÉSZÍTŐ JEGY    
Behordásos felnőtt éves 12100 Ft  
Behordásos felnőtt (7 napos) 6750  
Behordásos felnőtt (3 napos) 2700 Ft  

Forrás:
Kép:
Elérhetőség: info@ratohe.hu